FLYBALL CURSUS

De cursus is bedoeld voor honden die de leeftijd van minimaal 1 jaar hebben bereikt en op het E.G. niveau zijn.

In eerste instantie zal de baas en hond de nodige vaardigheden worden aangeleerd en indien daar belangstelling voor is kan daarna in groepsverband worden getraind tot de vorming van een wedstrijdgroep.

Op dit moment is er geen traingsgroep Flyball