Foto's van de diplomadag op 5 maart 2011 te Piershil

gemaakt door diverse helpers en cursisten