Cursusdagen en tijdstippen en Cursusvoorwaarden

Puppycursus

Op donderdag van 19:00 tot 19:50 uur. Start cursus woensdag 13 september 2017 met theorieles - examen op zaterdag 16 december 2017

Elemaintaire Gehoorzaamheid Cursus

Op donderdag van 19:00 tot 19:50 uur. Na 1 oktober op donderdag van 20:00 tot 20:50 uur. Start cursus woensdag 13 september 2017 met theorieles - examen op zaterdag 16 december 2017

Cursus Sociale Huishond & GGB

Op donderdag van 20:00 tot 20:50 uur. Start cursus donderdag 14 september 2017. Aanvragen examen voor zaterdag 16 december 2017 (bij voldoende aanmeldingen).

Cursus GGB & GG1 t/m GG3

Op dinsdag van 19:00 tot 19:50 uur. Start cursus dinsdag 12 september 2017. Aanvragen examen voor zaterdag  16 december 2017 (bij voldoende aanmeldingen).

Cursus Appel&Vaardigheid/Combi Sport

Op dinsdag van 20:00 tot 20:50 uur. Start cursus dinsdag 12 september 2017. Afsluiting dinsdag 12 december 2017.

Cursus Apporteren

A+B op zaterdag van 09:00 tot 10:30 uur. Start cursus zaterdag 16 september 2017

C Klasse op zaterdag van 11:00 tot 12:30 uur. Start cursus zaterdag 16 september 2017

- afsluiting zondag 17 december 2017.


CURSUSVOORWAARDEN

- Wij zijn te gast op het erf van de familie Bruijnzeel. Parkeer uw auto zodaning dat de doorgang niet geblokkeerd wordt.

- Laat uw hond voor de cursus goed uit. Mocht uw hond onverhoopt toch op het terrein zijn behoefte doen, ruim dit dan op.

- De hond dient ook buiten de trainingen op het terrein aangelijnd te zijn. Tijdens de les kan door de instructeur anders worden beslist.

- voor de deelname aan de cursus geldt een minimum leeftijd van 15 jaar.

- U dient zich te houden aan aanwijzingen van de instructeur.

- Met een loopse teef kan na overleg worden deelgenomen aan de cursus. De cursist wordt in ieder geval op de les verwacht zodat hij kennis kan nemen van nieuwe lesstof

- In principe is het de cursist niet toegestaan zich te laten vervangen voor deelname aan de les.

- Een ieder die deze cursusvoorwaarden niet nakomt, kan zonder resititutie van cursusgeld worden uitgesloten van de cursus.

- In principe zal, om wat voor reden dan ook, geen restitutie van cursusgeld plaatsvinden.

- De cursist neemt voor geheel eigen risico deel aan de cursus en is aansprakelijk voor schade die door hem of zijn hond(en) is ontstaan. Noch de hondenschool, noch haar medewerkers of de eigenaar van het terrein aanvaarden enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook opgelopen door deelname aan de cursus.

- De lessen gaan bij alle weersomstandigheden door. Tijdens onweersbuien wordt even geschuild.

- Het cursusgeld dient voor de aanvang van de cursus te zijn voldaan.